Terug naar de schoolsite!

zaterdag 8 oktober 2016

Kikker in de regen

Peuterschrijfdans: ‘ Kikker in de regen’.
Wat is peuterschrijfdans nu eigenlijk?  Schrijfdans wil kinderen leren schrijven vanuit hun eigen emoties en hun eigen natuurlijke bewegingen.  De bewegingen worden daarom eerst geoefend in het groot en in de lucht. 
Pas daarna gaan we schrijbelen, schrijftekenen, waarbij dezelfde bewegingen die eerst in de lucht werden uitgevoerd, hun spoor kunnen achterlaten op papier of op een ander vlak.
Schrijfdansen is niet los te denken van muziek en liedjes.  Alles is er op gericht om te zorgen dat de kinderen zich goed in hun 'vel' voelen.
Bewegen en schrijbelen op muziek, met klank en geluid.  Met krijt, verf en vingers.  Zand en water, lijm, schuim en slingers...

Wanneer uw kind straks trots thuiskomt met zijn schrijbelwerkje, dan weet u dat het niet zomaar wat ‘krabbels’ op papier zijn. Uw kleuter heeft er veel ‘dansende schrijfkriebels’ aan beleefd!